Västra Götalandsregionen – Angereds Närsjukhus

God hälsa – Gott liv

Västra Götalandsregionen ansvarar, precis som andra landsting, främst för hälso- och sjukvård.
Vi är en utav Sveriges största arbetsgivare, med närmare 90 % av landstinget arbetar vi tillsammans för att skapa ett friskare, och mer välmående Sverige.

Angereds Närsjukhus
Angereds närsjukhus är ett nytt sjukhus i nordöstra Göteborg, som påbörjades under 2007. En ny sjukhusbyggnad kommer att stå färdig för in flytt våren 2014, fram till dess pågår sjukvården i tillfälliga lokaler kring Angereds centrum.

Angereds närsjukhus är ett unikt hälso- och sjukvårdsprojekt i nordöstra Götebord g som syftar till att utveckla närsjukvården för områdets 100 000 invånare. Vi arbetar för jämlik hälsa och att bygga upp behovsanpassad specialistvård för invånarna i nordöstra Göteborg.

Tanken bakom det hela är att få patienten i centrum genom att möta befolkningens behov och förväntningar. Vi arbetar för att hjälpa till med en mer hälsosam livsstil.
Vi som arbetar med utformningen av Angereds Närsjukhus vill att sjukhuset ska kännas som ett nära sjukhus. Vården som erbjuds ska utgå från patienten och hålla bästa kvalitet och sjukhuset ska kännas tillgängligt och välkomnande.

Att arbeta hos oss på Angereds närsjukhus ger en möjlighet att från grunden vara med och påverka och bygga upp framtidens sjukhus.  Du har själv möjlighet till att forma framtidens sjukvård.  Det kommer bli ett modernt sjukhus som kan anpassas för framtiden om behovet av vård förändras.
Vi erbjuder även kontinuerlig kompetensutveckling och forskningsmöjligheter.
Vårt arbetssätt kännetecknas av flexibla lösningar och nytänkande i en lustfylld och dynamisk arbetsmiljö.

Angereds Närsjukhus ska kunna ta emot cirka 40 000 patienter årligen. Idag finns det en psykiatrisk öppenvårdsmottagning, ett smärtcentrum, en röntgenmottagning, en gynekologimottagning, ett vuxenspecialistcentrum, ett barn- och ungdomsspecialistcentrum samt en barn- och ungdomsmedicinsk specialistmottagning i Gamlestaden. Till det har vi knutit ett laboratorie för att kunna ta och analysera prover. Under 2011 har vi även hunnit öppna vi en ungdomsmottagning.

Gå gärna in och följ vår vardag på:
www.angeredsnarsjukhus.blogspot.com

Vill du veta mer? Kontakta
Ulla Fransson
Personalchef
+46 (0)31-332 69 66
ulla.l.fransson@vgregion.se

Lars Gelander
Chefläkare
+46 (0)31-332 67 40
lars.gelander@vgregion.se

Gå till toppen