Vallentuna Kommun

Barn- och ungdomsförvaltningen
I Vallentuna finns tio grundskolor, ett tjugotal förskolor/familjedaghem, en gymnasieskola samt en kulturskola i kommunal regi. Resurscentrum är samordnare för barn i behov av särskilt stöd. Kostenheten ansvarar för skolrestaurangerna. Inom barn- och ungdomsförvaltningen arbetar ca 800 medarbetare och ca 5 500 barn och elever. Hela verksamheten är IiP-certifierad.

Barnomsorg och utbildning
I Vallentuna kommun är valfriheten av barnomsorg och skola viktig. Du kan därför välja förskola, familjedaghem eller grundskola i kommunal eller fristående verksamhet. Gymnasieelever kan välja bland landets gymnasieskolor. Här i Vallentuna finns en kommunal gymnasieskola. När det gäller vuxenutbildning samarbetar kommunerna i nordost.
Vi hoppas och tror att du ska finna det som passar ditt barn och dig allra bäst.

Vallentuna kommun som arbetsgivare
I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet, som präglas av kvalitet och kundfokus. Engagemang, allas lika värde och utveckling genomsyrar vår organisation. Du som söker bör självklart dela vår gemensamma värdegrund. Som arbetsgivare vill vi ta till vara de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vallentuna kommun är certifierad Investor In People (IiP), ett internationellt kvalitetssystem för att förbättra organisationens resultat genom att utveckla medarbetarna. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och friskvård för personalen.

En växande kommun med rik historia
Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm, med närhet till Stockholm, Arlanda och skärgården. Här finns en attraktiv boende- och livsmiljö i en blandning av småskalig tätort vid Vallentunasjön och ett vidsträckt, levande kulturlandskap.
Kommunen har över 30 000 invånare, varav cirka 20 000 bor i Vallentuna tätort. Inflyttningen till kommunen är en av de högsta i landet. Vallentuna har ett växande serviceutbud, rikt föreningsliv och mycket gott om fritidsaktiviteter.

Några avståndsexempel räknat i minuter:
– Till Stockholm tar det 25 minuter med Roslagsbanans snabbtåg eller med bil.
– Till Arlanda tar det ca 25 minuter med bil.
– Till Uppsala tar det ca 45 minuter med bil.

Bo i Vallentuna
Miljön kring och utformningen av bostaden betyder mycket för vår trivsel, trygghet och hälsa. Det gäller vare sig man bor i höghus eller villa, i tätort eller på landet. Här finns ett urval av information för en bra boendemiljö och hur du kan få hjälp med att lösa problem där kommunen har en roll att spela.

Kontaktuppgifter
Barn- och ungdomsförvaltningen
Tfn: 08-587 850 00
Fax: 08-587 850 88
E-post: buf@vallentuna.se
Post: Box 29, 186 21 Vallentuna
Besök: Tuna torg 1

Gå till toppen