Uppsala universitet

Uppsala universitet är Nordens äldsta universitet med levande kulturmiljö och ett fantastiskt studentliv. Här bor 40 000 studenter som syns, hörs och märks överallt. Här bedrivs forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle och näringsliv. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. Här finns mångfald och bredd med internationell spjutspetsforskning inom nio fakulteter och ett gränslöst utbud av utbildning på grund- magister- och masternivå.

Institutionen för geovetenskaper
Institutionen för Geovetenskaper med forskningsprogram i Geofysik, Berggrundsgeologi, Luft-, vatten- och landskapslära samt Paleobiologi har beskrivits som en av Europas mest kompletta geovetenskapliga institutioner i internationella utvärderingar.
Institutionen, som bildades efter flera sammanslagningar av mindre institutioner 1998, kan nu erbjuda en unik bredd inom geovetenskapen. Detta innebär stora möjligheter för synergi och samverkan mellan våra olika forskningsområden samt en unik bredd i våra utbildningar.

Institutionen för Geovetenskaper vid Uppsala Universitet har över 140 anställda och undervisar mer än 1200 studenter varje år. Institutionen formades genom en sammanslagning av tre mindre institutioner 1998 och är sedan dess en av de bredaste institutionerna av sitt slag i Europa.

Utbildning

Grundutbildning
Institutionen erbjuder ett treårigt kandidatprogram i geovetenskap (180 hp), samt ett Civilingenjörsprogram i miljö- och vattenteknik (300 hp) som ges i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Institutionen är även ansvarig för inriktningen Meteorologi på kandidatprogrammet i fysik (180 hp).

Avancerad utbildning
Institutionen erbjuder ett Masterprogram i Geovetenskap (120 hp) med fyra olika inriktningar: Paleobiologi, Geologi, Hydrologi och Naturgeografi. I samarbete med institutionen för fysik och astronomi erbjuds dessutom två inriktningar inom Masterprogrammet i fysik (120 hp); Meteorologi och Geofysik. I samarbete med SLU erbjuds ett Masterprogram i hållbar utveckling (120 hp).

Forskarutbildning
Doktorander antas till alla forskningsprogram.

Forskning
Institutionen är organiserad i fem större forskningsprogram: Geofysik, Berggrundsgeologi, Paleobiologi, Luft- vatten- och landskapslära (LUVAL) samt Globala energisystem.
Inom och mellan dessa fem program arbetar ett flertal forskargrupper:
LUVAL, institutionens största program, består av fem forskargrupper: Vatten, Klimat&Miljö, Is&Klimat, Luft-vatten utbyte, Vindenergi och Geohydrologi.
Berggrundsgeologi består av två forskargrupper: Tektonik och geodynamik samt Mineralogi och petrologi
Paleobiologi består av två forskargrupper: Paleobiologi och fylogenin hos metazoa samt Mikropaleontologi.
Geofysik består av två forskargrupper: Seismologi och geodynamiska modeller samt Tillämpad geofysik.
Globala energisystem består av en forskargrupp med samma namn.
Institutionens forskning fokuseras och presenteras genom dess fyra fokusområden: energi, naturresurser, naturkatastrofer samt livets utveckling.
Institutionen är ansvarig för ett flertal nationella och internationella grupper och samarbeten. Framför allt CNDS (Centrum för naturkatastroflära) och SNSN (Svenska Nationella Seismiska Nätet).

 Välkommen!

Gå till toppen