Universitetssjukhuset i Lund

ar-du-var-nya-stjarna
Operationssjuksköterska till Lund
Verksamhetsområde kvinnosjukvård har cirka 650 anställda och består av både gynekologisk och obstetrisk verksamhet. Verksamhet bedrivs både i Malmö och i Lund. Som universitetssjukhus har vi även uppdrag inom utveckling och utbildning och inom verksamhetsområdet bedrivs framgångsrik forskning. Även uppdrag inom utveckling och utbildning och inom verksamhetsområdet bedrivs framgångsrik forskning.
Till oss kommer gravida patienter som inte kan behandlas på den egna mödravårdscentralen. Det rör sig exempelvis om de som har en komplicerad sjukdom, de som utvecklar en sjukdom eller får besvär under graviditeten och de som är gravida med ett sjukt barn. Vi tar även hand om patienter inför och vid förlossning. Vi har stor erfarenhet och kunskap att ta hand om alla typer av förlossningar, även de mer komplicerade. Just nu föds cirka 9 000 barn per år på vår förlossningsavdelning, men antalet ökar stadigt. Därtill behandlar vi olika gynekologiska sjukdomar. Inom VO kvinnosjukvård finns stor kunskap inom området och bland annat mycket avancerad cancerkirurgi. Vi ingår i nätverket Bäckenbottencentrum där vi utreder och behandlar inkontinens, framfall och förlossningsskador.

Vi utför avancerade operationer och tar hand om gravida som har någon form av komplicerad sjukdom. Vi vårdar även gravida som utvecklar sjukdom under graviditeten eller får besvär under graviditeten som inte kan behandlas på den egna mödravårdscentralen.

VO kvinnosjukvårds operationsavdelning i Lund utför gynekologiska och obstetriska operationer, både elektiva och akuta. Vi är centrum för gynekologisk tumörkirurgi i södra sjukvårdsregionen och använder oss av robotkirurgi. Vi bedriver även akutverksamhet dygnet runt. I dagsläget är vi 28 anställda på avdelningen.

Vi kan erbjuda dig en inspirerande arbetsplats med trivsamma kollegor och möjlighet till utveckling anpassat utifrån dina önskemål. Då vi är en dygnet runt-verksamhet arbetar du med att instrumentera vid operationer samt att bemanna akutmottagningen och telefonrådgivningen under jourtid.

Vi erbjuder bra introduktion, bra ledarskap och teamarbete i en dynamisk miljö. Välkommen med din ansökan!

Kontakt
Lund är en charmig och levande stad full av kontraster. Bland kullerstenar och korsvirkeshus samsas den medeltida stadskärnan med moderna byggnader och innovationsmiljöer. Anknytningarna till universitetet är många och det stora antalet av studenter sätter en tydlig prägel på staden

Kontakt
Vi vänder oss till dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har specialistutbildning inom operationssjukvård och ett intresse för tekniken inom vårt område. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom kvinnosjukvård och/eller akutsjukvård. Du har även god datorvana och gärna kännedom i Melior.

Kontakt
Kristina Jönsson
Enhetschef
046-17 25 31

För fullständig annons, klicka här.

Gå till toppen