Svalövs kommun

Svalövs kommun placerad mitt i Öresundsregionen och har idag ca 13 300 invånare.  Härifrån är det korta avstånd till de större omkringliggande städerna Helsingborg, Malmö och Köpenhamn. Det centrala läget gör det enkelt att både pendla till och från kommunen, och bidrar till den dynamiska företagsandan. Vi erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv.

Bo och leva i Svalöv
Hos oss finns det stora möjligheter till naturnära boende, livskvalité och boende till humana priser. Att välja att bo i Svalövs kommun är att välja det bästa för din familj med ett trivsamt och bekvämt boende i olika former. Var du än väljer att bosätta dig, kan du vara säker på att få en god kommunal service och en bra, trygg skola för dina barn, ett rikt utbud av fritidsaktiviteter och närhet till högskola och universitet.

Runt om i kommunen finns mycket att se och upptäcka. Söderåsens Nationalpark, flera naturreservat och olika strövområden där du i tysthet kan njuta och lyssna till naturens egna ljud. Att kunna vistas i naturen är en källa till glädje och harmoni, som vi mer än någonsin behöver i vår stressade tid.

Arbeta i Svalöv

Delaktighet och samverkan
För att kunna ge god service av hög kvalitet till medborgarna behöver vi kompetent personal som trivs med sitt arbete och mår bra. Genom dialog i vardagen, i medarbetarsamtal, på arbetsplats träffar och i samverkansgrupper utvecklar vi vår verksamhet. Så många frågor som möjligt behandlas av dem som direkt berörs i sitt arbete.

Hos oss är det ”högt i tak” och egna initiativ välkomnas
I Svalövs kommun har vi en policy för likabehandling som ger alla samma möjligheter oavsett kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller könsidentitet.

Vi satsar på kompetensutveckling
Medborgarnas krav på effektivitet, kvalitet och service förutsätter att våra medarbetare och verksamheter ständigt utvecklas.

Individuell lönesättning
Sedan flera år tillbaka tillämpar vi individuell lönesättning som är tydligt kopplat till verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. Lönesamtalen sker i dialogform vilket är en förutsättning för att du som medarbetare ska kunna framföra dina argument till en bra löneutveckling.

Generösa semestervillkor
Som medarbetare har du 25 semesterdagar fram till dess att du fyller 39 år. Vid fyllda 40 år har du 31 semesterdagar och vid fyllda 50 år 32 semesterdagar.

Friskvård
Som anställd i Svalövs kommun får du ett friskvårdsbidrag på 600 kronor per år.

Trygghet
Du omfattas automatiskt av kollektiv avtalade försäkringar vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall.

Företagshälsovård
Svalöv kommuns företagshälsovård erbjuder stöd till medarbetare inom områdena arbetsmiljö, utbildning, hälsa och rehabilitering.

Tobaksfri arbetsgivare
Svalövs kommun arbetar målmedvetet för att bli en tobaksfri arbetsgivare, det vill säga både rökning och användande av snus ska upphöra. Vi arbetar via frivillighet och engagemang.

Välkommen!

Gå till toppen