Surahammars kommun – Organisationen kring Barn- & Utbildning

Surahammars kommun ligger mitt i Mälardalen, strax norr om Västerås. Genom hela kommunen slingrar sig Strömsholms kanal/Kolbäcksån på sin väg från Bergslagen till Mälaren. Här finner du det bästa av två världar!
Bo tryggt och naturskönt samtidigt som storstadens utbud finns 20 minuter bort. Kommunikationerna är väl utvecklade med bra vägar, utbyggt bredbands nät och ett brett utbud av kollektivtrafiks alternativ.
I kommunen finns en väl utbyggd och kvalitativt offentlig service inom förskola, skola, vård och omsorg. Detsamma gäller förutsättningar för en rik och varierad fritid.

Organisationen kring Barn- & Utbildning
Vår pedagogiska verksamhet finns i våra tre tätorter Ramnäs, Virsbo och Surahammar. Den omfattar förskola (dagis), förskoleklass, grundskola,grundsärskola, fritidshem (fritids), fritidsgård och fritidsklubb.
Barn- & bildningsnämnden har det politiska ansvaret och chefen för skola-omsorghar det övergripande ansvaret för verksamheten. Verksamheterna leds av rektorer. Verksamhetsutvecklare är Lena Sandström Tfn 0220-391 23.
Våra verksamheter styrs av nationella och lokala styrdokument.
Till verksamhetens hjälp finns gemensamma resurser i form av kurator, skolsköterskor, skriv- och läspedagoger, studie- och yrkesvägledare, kultursamordnare samt verksamhetsutvecklare. Vid behov tas extern hjälp in av till exempel logoped, skolpsykolog eller rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Välkommen!

Gå till toppen