Stockholms universitet

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder.De resultat vi bidrar till i form av kunskap och erfarenheter är värdefulla oavsett om du är student, forskare eller möter oss på annat sätt. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen består av tre olika avdelningar, konstituerade efter forskningsområden:

  • Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap
  • Avdelningen för förskole didaktik
  • Centrum för barnkulturforskning

Vi ger kurser på grund- avancerad- och forskarnivå. De flesta av våra kurser genomsyras av ett barn- och ungdomsperspektiv.

Inom lärarutbildningen ger vi Förskollärarprogrammet, två äldre studiegångar för blivande förskollärare: ”Lärande i förskolan” 210 hp och ”Barnskötare till förskollärare” 210 hp, förutom kurser inom det allmänna utbildningsområdet och specialiseringar.

Institutionen är belägen i Frescati Hage, på Frescati hagväg 24 och 16 B. Centrum för barnkulturforskning finns i Södra huset i Frescati.

Här kan du läsa mer om vilka anställningar som vi har lediga idag
http://www.buv.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=15489

Välkommen!

Gå till toppen