Stockholms stad – Utbildningsförvaltningen

 

Stockholm är Sveriges huvudstad och största tätort samt landets kulturella, mediala, ekonomiska och politiska centrum. Stockholm utgör även Nordens befolkningsmässigt största tätort. Stockholms kommun (Stockholms stad) har runt 850 000 invånare, tätorten Stockholm runt 1,4 miljoner och drygt 2 miljoner bor i länet eller Storstockholm. Stockholm är residensstad i Stockholms län och stiftsstad i Stockholms stift, och är den av Sveriges städer som besöks av flest internationella gäster, med över 1 miljon utländska besökare varje år.

Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen verkställer utbildningsnämndens beslut gällande kommunal förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, samt skolbarnsomsorg. Ansvaret omfattar också skolhälsovård, elevvård, modersmålsundervisning samt insatser och tjänster för elever i behov av särskilt stöd.

Kontakt
Utbildningsförvaltningen
Box 22049
104 22 Stockholm

Besöksadress:
Hantverkargatan 2F

Öppettider:
Måndag–fredag: 08.00–16.30
Telefon: 08-508 33 000
Fax: 08-508 33 662
E-post: registrator.utbildning@​stockholm.se

Välkommen!

Gå till toppen