Stockholms läns sjukvårdsområde

slso
Psykiatri Södra Stockholm är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde. För att öka närheten och tillgängligheten är Psykiatri Södra Stockholm lokaliserat i olika geografiska områden.

Vi erbjuder specialiserad psykiatrisk öppen- och heldygnsvård för Stockholms läns invånare.

Inom Psykiatri Södra Stockholm arbetar ungefär 750 personer. Antalet invånare i upptagningsområdet är cirka 580 000. Verksamheten organiseras i psykiatriska specialistmottagningar, psykiatriska vårdenheter med integrerad öppen- och heldygnsvård och enbart heldygnsvård. Vi har tre psykiatriska specialistmottagningar, Södermalm, Enskede-Årsta-Vantör och Farsta-skarpnäck. Vi har även en mottagning för unga, som är ett samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP Sydväst) och tar emot patienter i åldrarna 16 – 19 år.

På våra fyra psykiatriska vårdenheter med integrerad öppen- och heldygnsvård, Södermalm, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta-Skarpnäck och Ytterö, följer behandlaren patienten i såväl öppen- som heldygnsvård. Varje enhet har mobila team som kan komplettera vårdkretsen genom hembesök. På enheterna i Haninge och Nacka har vi endast heldygnsvård.

Överläkare inom Psykatri

Vad kännetecknar oss?

Helhetssyn

Vi arbetar utifrån en helhetssyn på individen. Vi är medvetna om att psykiska, sociala och samhälleliga faktorer har en stor betydelse för hälsan och uppkomsten av psykiska problem. Vi ser människan i sitt sammanhang. Psykologiska, medicinska och sociala perspektiv och kunskaper förenas i vårt syn- och arbetssätt.

Tillgänglighet

Vi erbjuder vård dygnet runt på enheter i närområdet och möjlighet till telefonkontakt och hembesök. Psykiatri Södra Stockholm utför nära hälften av det totala antalet psykiatriska hembesök i hela Stockholm.

Kontinutitet

Vår strävan är att samma behandlare ska följa patienten från första mötet och genom hela behandlingen. En bred kompetens finns på alla enheter och mottagningar.

Bemötande

Vi arbetar för att erbjuda ett gott och respektfullt bemötande som tar hänsyn till människors individuella svårigheter och resurser.

Vårdprogram

Vi arbetar utifrån specifika vårdprogram där patienten så långt det är möjligt ska göras delaktig i vården. Efter ett antal möten formulerar behandlingsansvarig personal tillsammans med patienten, närstående och övriga vårdgrannar en individuell vårdplan.

Samverkan

Vi samarbetar med olika vårdgrannar, bland annat barn- och ungdomspsykiatri (BUP), beroendevård, försäkringskassa, arbetsförmedling, stadsdelsförvaltningar/kommuner och den privata öppenvården.

Kompetensutveckling

Vi erbjuder kompetensutvecklingsprogram för alla yrkesgrupper med syftet att ha kompetenta och engagerade medarbetare.

Gå till toppen