Sparbanken

Sparbankerna – inte som andra banker

Sveriges drygt 60 sparbanker har något som är alldeles unikt och som vi har med oss sedan den första Sparbanken bildades 1820; Vår verksamhet är lokal.
Våra huvudkontor finns runt omkring i landet på små och medelstora orter. Den närhet vi har till våra kunder gör att vi känner dem bättre än någon annan bank.
Vi brinner för de orter vi verkar på och låter ofta stora delar av vår vinst gå tillbaka till orten och till dem som bor där på olika sätt. Genom vårt samarbete med Swedbank är vi dessutom med och utvecklar ny teknik och nya produkter & tjänster som snabbt kommer våra kunder till gagn.

För många år sedan innebar en Sparbank en möjlighet för vanliga människor att lägga undan en slant för framtiden. Kunskapen om privatekonomi var låg och vår uppgift handlade i hög grad om folkbildning. Idag är ekonomi ett ämne som de allra flesta begriper sig på och numera är det våra kunder som säger hur vi ska vara. Det har med andra ord hänt en hel del under de tvåhundra år vi varit verksamma.

De krav som våra kunder ställer på oss och den konkurrens som råder bland svenska banker gör att vi ständigt måste stå på tå och utveckla moderna tjänster och produkter – och dessutom till konkurrenskraftiga priser. Det är en utmaning som vi gillar och som driver oss framåt.

Idag har vi över 260 kontor runt om i Sverige.

www.sparbanken.se

Välkommen till närmaste kontor!

 

Gå till toppen