Sigma

Sigma är en långsiktig affärspartner inom informationsteknologi. Sigmakoncernen består av 1 400 engagerade och kunniga medarbetare i nio länder. Sigma är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Caplista.

Sigma bedriver verksamheten inom de två affärsområdena Informationslogistik och IT & Management. Sigmas leverans samordnas på koncernnivå och skär över de ordinarie dotterbolags- och affärsområdesgränserna i båda våra leveransformer Specialized Services och Managed Services.

T & Management omfattar flera tjänster och kan grupperas i tre huvudgrupper; systemutveckling, managementtjänster och affärssystem. Tjänsterna innefattar åtaganden samt individuella specialister och resurser. På marknaden kallar vi detta för Managed Services respektive Specialized Services.

Huvuddelen av verksamheten har sin bas i Sverige, på den lokala marknaden. Vi arbetar nära våra kunder i långa relationer och deltar i deras utveckling på ett naturligt sätt. Våra samarbeten har lett till att vi även har etablerat verksamheter i England, Finland, USA och Kanada. Förutom att dessa leveranser samordnas sker mycket arbete integrerat med vår verksamhet inom informationslogistik, inte minst i Ukraina.

Kunderna är till största delen stora företag med höga krav på funktion där it-stöd är affärs- och verksamhetskritiskt. Vi har också många betydelsefulla kunder inom medelstora företag i näringslivet liksom inom offentlig sektor såsom kommuner, landsting, statliga verk och bolag. Merparten av våra leveransenheter är kvalitetscertifierade enligt ISO-standarder.

Vision

The obvious choice for smart solutions

Nu tar vi nästa steg och lyfter Sigma ytterligare en klass – till en nivå som särskiljer oss från övriga aktörer på marknaden. Visionen av ett Sigma som är det självklara valet för smartare lösningar beskriver ett företag som lämnat de invanda lösningarna och utgår ifrån vad kunden verkligen behöver.
Utifrån den kunskapen skapar vi sedan smartare lösningar och bättre affärer – och en ökad lönsamhet för oss alla: kunder, anställda, ägare.

Affärsidé
Sigma är en långsiktig affärspartner där informationsteknologi gör skillnad. Vi är en global aktör med Norden som utgångspunkt. Vi levererar de smartaste lösningarna utifrån kundernas affärsnytta.

Välkommen!

Gå till toppen