Projektengagemang

Projektengagemang är en konsultkoncern som är verksam inom infrastruktur, byggnader, energi och industri. Koncernen består av ett antal dotterbolag med stort projektkunnande som i samverkan erbjuder helhetslösningar såväl som specialistkompetens. I dialog med våra uppdragsgivare levererar vi mätbara tjänster och garanterar slutresultatet – vi kallar det ett projektlöfte.

Organisationsmodellen med dotterbolag i samverkan, där medarbetare är delägare, gör att beslutsprocessen blir kort. Den platta organisationen och det projektorienterade arbetssättet gör också att vi levererar kostnadseffektiva lösningar.

Vi strävar efter att ständigt uppdatera vårt kunnande och förbättra affärskonceptet. Det gör att vi förnyar våra arbetsmetoder och kan vara innovativa. Genom personalens delägarskap knyts viktig kompetens närmare till företaget. Medarbetarnas engagemang och incitamentet ökar och det gör att ansvaret blir tydligare, vilket är en trygghet för våra kunder.

Huvudstrategierna kan sammanfattas i:

  • Specialister med hög kompetensnivå
  • Förstärkt engagemang genom ett brett delägande
  • Mätbara projektresultat
  • Platt organisation med låga kostnader och snabb beslutsprocess

Affärsidé
Projektengagemang levererar konsulttjänster och tekniska funktioner samt gestaltning och utformning inom infrastruktur, byggnader, energi och industri.
Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga. Därför garanterar vi att uppdragen vi utför håller rätt kvalitet och skapar mervärde för kunden – det kallar vi ett projektlöfte.

Projektlöftet innebär:

  • Att vi har spets- och projektkompetens inom områden relevanta för projektet.
  • Att vi arbetar metodiskt för att leverera mätbara resultat med gemensamma och effektiva arbetsmetoder som tar fasta på största nytta för kunden.
  • Att vi har en värdebaserad försäljning, framför en teknisk motsvarighet.
  • Att vi tar med uppdragsgivarens affär i vårt arbete, det gör att kunden får ut det rätta värdet av vårt ingenjörskunnande.

Välkommen!

Gå till toppen