Primärvården Göteborg – Vårdcentralen Angered

Hos oss finner du en samlad kompetens bestående av olika yrkeskategorier. Det gör att vi kan erbjuda Dig ett professionellt omhändertagande och ett gott bemötande. Utöver distriktsläkare har vi distriktssköterskor, diabetessköterskor, inkontinenssköterska, astmasköterska, rådgivande sjuksköterskor, laboratoriepersonal, psykologer, kuratorer, dietister samt medicinsk fotvård.

Vi har även ett tätt samarbete med primärvårdsrehab, Försäkringskassa och socialtjänsten.

Vid sjukdom kvällar och helger hänvisar vi till Jourmottagningen Gamlestadstorget som finns i samma lokaler som VC Gamlestadstorget vid Gamlestadvägen 4.

Just nu söker vi allmänspecialister

Vi söker just nu ett antal nya allmänspecialister. Hos oss på vårdcentralen i Angered har du möjlighet till att välja en egen inriktning mot t ex. BVC och äldreomsorg. Har du några frågor eller är du nyfiken på en ny utmaning kontakta mg för mer information. I slutet på 2014 kommer vi även att flytta ihop med Angereds närsjukhus.

Ann Martinius
Vårdcentralschef
Tel: 0702 830345

Välkommen!

Gå till toppen