Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun

Med cirka 2 000 anställda är Nynäshamns kommun största arbetsgivaren i kommunen. De flesta medarbetarna finns inom förskola, skola, vård och omsorg. Många arbetar även inom andra områden exempelvis kost, bibliotek, fritid, parker, gästhamn, turism, fastighet, service, mark- och exploatering, vatten och avlopp. Inom Nynäshamns kommun finns en stor bredd på yrken och arbetsuppgifter. Undersökningar visar att kommuner och landsting har de mest engagerade och motiverade medarbetarna på arbetsmarknaden. I Nynäshamns kommun vill vi därför påstå att vi har Sveriges viktigaste jobb. Läs mer om undersökningen på SKL:s hemsida. Vill du arbeta i ett yrke som gör samhällsnytta och där möjlighet att påverka och vidareutvecklas finns så är kommunen en given arbetsgivare, säger personalchef Annette Måhlstedt.

Kontinuerligt behov
Nynäshamns kommun har kontinuerligt ett behov av att rekrytera nya medarbetare inom flertalet yrkesgrupper och med kommande stora pensionsavgångar ökar behovet.

Förmåner
Som anställd på Nynäshamns kommun har du många förmåner. Du erbjuds rätt till heltid, möjlighet till friskvård, distansarbete och det finns en personalförening med aktiviteter och stugor för uthyrning i fjällen och i skärgården. Flextid och önskescheman finns också i många av verksamheterna. Kommunen arbetar aktivt för att förbättra arbetsmiljön och har band annat infört rökfri arbetstid från den 1 mars 2012.

Välkommen att titta närmare på Nynäshamns kommuns lediga jobb, kanske är du en av dem vi söker. Barn & utbildning

I kommunen finns

  • ​16 kommunala förskolor
  • 10 grundskolor
  • gymnasieskola
  • kulturskola
  • naturskola
  • Kommunal vuxenutbildning – Nynäshamns kompetenscentrum (NKC)
  • 6 fristående förskolor
  • friskola (Montessoriskolan, Binomen)

Kvalitet och resultat
Nynäshamns kommun redovisar barn- och utbildningsförvaltningen resultatutvecklingen i kommunens förskolor, skolor och fritidshem. Syftet är att öka medborgarnas möjligheter till dialog och inflytande. Här samlas både officiell statistik och kommunens egna mätningar.

I skollagens regleras huvudmannens ansvar för att planera, följa upp och utveckla skolväsendet. Detta arbete ska dokumenteras. I Nynäshamns kommun är det barn- och utbildningsnämnden som fullgör huvudmannens ansvar att nå de nationella målen med utbildningen. Barn- och utbildningsnämnden arbetar kontinuerligt och systematiskt med att förbättra verksamheternas kvalitet och resultat. Arbetet dokumenteras i en årlig rapport. De nyckeltal och resultat som redovisas i rapporten beslutas i nämndens mål- och resultatuppföljningsplan. I länken nedan kan du läsa mer om resultat i de olika skolformerna

Länk till: Resultat i de olika skolformerna

Under Barn & utbildning finns samlat information om förskolor, skolor och vuxenundervisning i Nynäshamn

Länk till: Barn & utbildning

Betygsätt arbetsgivaren
[Total: 0   Average: 0/5]
Gå till toppen