Mariehamns stad

Mariehamn är Ålands egen lilla huvudstad – 150 år och Nordens minsta metropol. En huvudstad i miniatyr i ett självstyrt landskap med egen regering, eget parlament och med all tänkbar service du som invånare kan behöva.

Mariehamn ligger strategiskt belägen mellan Stockholm och Helsingfors och omgivs av 6 700 öar. Här bor ca 11 200 personer av hela Ålands invånarantal på 28 000, men tack vare det stora antalet besökare varje år känns staden betydligt större. Befolkningskurvan rör sig dessutom stadigt uppåt. Den åländska flaggan, frimärkena och bilarnas registreringsskyltar är alla viktiga symboler – möjliga tack vare självstyrelsen.

Sjöfartsstaden Mariehamn
När Mariehamn grundades år 1861 hade den 35 invånare. Staden grundades av den ryska tsaren Alexander II och med namn efter hans hustru, kejsarinnan Maria Alexandrovna. Länsarkitekten Georg Theodor von Chiewitz gjorde upp stadsplanen som blev fyrdelad och rutnätsmönstrat. I dag präglas Mariehamn av ett starkt och vitalt näringsliv, både expansivt och modernt. Sjöfarten är den dominerande näringen. Även de näringar som behövts för sjöfarten – som t.ex. bank, försäkring, och IT – har därigenom utvecklats till att bli egna starka näringar. Här finns också hotell och restauranger, affärer och gallerior, och ett stort antal serviceföretag.

Hela Åland kännetecknas som en kreativ ö, präglad av en djupt rotad företagaranda och låg arbetslöshet. Många företag är inte bara verksamma på Åland, utan arbetar också på den internationella marknaden. Flera börsnoterade företag har sina huvudkontor i Mariehamn.

Leva och bo i Mariehamn
I Mariehamn är allt nära. Här kan du ha både jobb, boende, daghem, skola, fritid och naturen inom nära räckhåll. Det mesta finns på promenad- eller cykelavstånd. Du har tillgång till ett rikt fritids- och idrottsliv, ett vitalt kultur- och föreningsliv, en välfungerande infrastruktur och kommunal service, liksom barn- och äldreomsorg, social service och grundskola.

I staden finns både kommunala och privata daghem, äldreboenden, servicehus och institutionsboende – alla med fokus på individen och beroende på omsorgsbehov. Hyresbostäder finns i mindre och större bostadsområden. Nya bostadsområden växer fram och skapar fler valmöjligheter för den som vill bygga ett eget hus.

Här kan du läsa om hur staden organiserar sin verksamhet, vilka som fattar beslut och vilka som ser till att besluten genomförs. Vi lägger stor vikt vid miljön. Hela vår verksamhet genomsyras av miljöarbetet och sedan januari 2011 är Mariehamn en miljöcertifierad kommun.

Gå till toppen