Malmö Stad

Malmö kommun eller Malmö stad är en kommun i Skåne län, bestående av centralorten Malmö och dess närmaste omgivningar. Kommunen ingår i Stormalmö och utgör en egen valkrets vid riksdagsval i Sverige.

Till förskolan är barn välkomna från ett år fram till dess de börjar skolan. I förskolan får barns språk, räkneförmåga, motorik och sociala förmåga möjlighet att utvecklas. Lek, musik och skapande aktiviteter utgör grunden för barns kreativa utveckling.
I Malmö finns förskolor med olika profiler och pedagogisk inriktning, såsom språk, musik och levande verkstad. Det finns uteförskolor, en allergiförskola, språkförskolor och en förskola för barn med autism. I Malmö finns också ett antal förskolor som bedrivs i enskild regi.
Ansvaret för förskolorna, både kommunala och enskilda, ligger på de tio stadsdelarna.

I Malmö ansvarar tio stadsdelar för grundskola, särskola och fritids. Det finns också skolor och skolbarnomsorg som anordnas i enskild regi.

Alla elever som avslutat grundskolan har rätt till en gymnasieutbildning. Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform. Den svenska gymnasieskolan ger grundläggande kunskaper för yrkes- och samhällsliv och för vidare studier.
De flesta gymnasieutbildningarna finns inom nationella program. Du kan välja mellan 18 nationella program och 60 nationella inriktningar. Det finns också riksrekryterande utbildningar, till exempel spetsutbildningar.

I grundsärskola går elever som har behov av denna skolform enligt en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Grundsärskolans klasser är mindre och erbjuder stöd på den nivå som eleverna finner sig i. Inom grundsärskolan finns också träningsskolan för den grupp av elever som har behov av mest stöd.

En nyhet från hösten 2011 är att den nio-åriga grundsärskolan har en egen läroplan som är skild från grundskolans. Timplanen är också något förändrad med det nya ämnet, teknik. Idrott och hälsa, slöjd, hem- och konsumentkunskap samt musik har samtidigt fått färre timmar jämfört med hur det var innan.
I varje stadsdel finns en särskolesamordnare som kan ge er ytterligare information om grundsärskolan i sin stadsdel.

Välkommen!

Gå till toppen