LKAB

LKAB:s verksamhet är att, med utgångspunkt från Malmfälten, för världsmarknaden tillverka och leverera förädlade järnmalmsprodukter och tjänster för järntillverkning som skapar mervärden för kunderna.

lkab1

Om oss

I takt med att fler människor världen över får ökat välstånd växer LKAB och vår bransch. Framförallt är det utvecklingen i Asien som driver upp efterfrågan på järnmalm idag. De 26 miljoner ton järnmalm som vi levererade till våra kunder under 2011 kan bli till en ny cykel, en tvättmaskin, en bro eller ett nytt hem.

LKAB var 2010 Sveriges åttonde största exportföretag, med en export på över 23 miljarder kronor. Tillsammans med övrig gruvnäring stod vi för 40 procent av den svenska nettoexporten.

LKAB har stora ambitioner att på några år använda det gynnsamma läget på järnmalmsmarknaden till att bygga ett större och starkare företag. Plus 35 procents leveransförmåga till år 2015 är planen i ett första steg. Det gäller att växa med kunderna för att inte tappa marknadsandelar.

Förutsättningarna är ovanligt gynnsamma. Norra Sveriges unika geologi, i kombination med världsledande kompetens inom gruvbrytning och pelletisering samt en väl utvecklad infrastruktur och ett järnmalmsföretag med god ekonomi, gör framtidsutsikterna för gruvnäringen och tillväxten i såväl Norrbotten som Sverige lovande.

Nu gäller det att inte försitta tillfället. Kundrelationer i järnmalmsbranschen är långsiktiga och trögrörliga. Det pågår över 250 järnmalmsprojekt i världen, och LKAB:s expansion tar sikte på att etablera en ökad leveranskapacitet innan marknaden åter mättats. Nästa generations LKAB grundas nu genom investeringar i tre nya gruvor, två nya huvudnivåer i befintliga gruvor, forskning och ny infrastruktur. Våra drygt 4 000 medarbetare vill ha fler kollegor. LKAB planerar att anställa över 1 000 personer de kommande åren.

Enorm bredd sökes!

LKAB ska anställa 1 200 personer åren 2011-2015. Nästan två om dagen. Vi erbjuder spännande karriärmöjligheter i 30 bolag i 14 länder! Och du kan välja mellan 200 olika befattningar.

Det pratas om kris i Europa och om oro på USA-marknaden, men lite på tvärs med den bilden är verkligheten i Malmfälten. LKAB:s nya huvudnivåer, uppbyggnaden av ökad kapacitet samt de tre nya gruvprojekten i Svappavaara i kombination med stora pensionsavgångar bidrar till rekordstora rekryteringsbehov. Detta kan i närtid leda till en ”råvarubrist” på arbetskraft. Vi kommer att behöva en enorm bredd av kompetenser, så som olika typer av civilingenjörer, specialistbefattningar så väl som mekaniker, bergarbetare och elektriker.

Så mycket mer

Det finns inte bara många spännande jobb att söka. Tillsammans med Malmfältens kommuner bygger LKAB nya attraktiva samhällen – i en unik miljö med midnattssol och polarnätter. Här, långt ovanför Polcirkeln, granne med fjällvärlden finns alla möjligheter att skapa moderna miljöer med någonting för alla. På den resan behöver vi ditt engagemang och nytänkande.

Engagerad – Med engagerad menar vi att vi har våra kunders fokus i det vi gör.

Nytänkande – Med nytänkande menar vi att vi allt kan förbättras om vi vågar tänka i nya banor.

Ansvar – Med ansvar menar vi att vi agerar långsiktigt, visar respekt och sätter säkerheten först.

Ta chansen, sök jobb hos oss! www.lkab.se

Gå till toppen