Länsförsäkringar

Länsförsäkringar följer ett gammalt framgångsrecept – lokala, självständiga länsförsäkringsbolag som samverkar genom ett starkt försäkrings- och utvecklingsbolag, Länsförsäkringar AB. Tillsammans bildar vi Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp.

Länsförsäkringar består av 23 självständiga och lokala länsförsäkringsbolag som samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Tillsammans bildar vi Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. För att du ska få rätt information om pris, villkor och vem du kan kontakta ber vi dig välja det länsförsäkringsbolag som är närmast dig.
Det är på det lokala länsförsäkringsbolaget som kundkontakterna sker och där fattas de för kunderna viktiga besluten.

Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte största retailbank med en affärsvolym på 251 miljarder kronor den 31 december 2011.
Grunden för bankverksamheten är länsförsäkringsgruppens stora kundbas och starka varumärke samt den lokala närvaron och förankringen. Kundkontakten hanteras av de 23 lokala, självständiga och kundägda länsförsäkringsbolagen runt om i Sverige. Antalet kontor uppgår till 125.

Länsförsäkringar utsågs i december till Årets Bank 2011 av Privata Affärer. Utmärkelsen erhölls utifrån bedömningen att Länsförsäkringar är en framgångsrik och offensiv fullsortimentsbank med Sveriges mest nöjda kunder på privatmarknaden.
För sjunde gången på åtta år har Länsförsäkringar Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden enligt Svenskt Kvalitetsindex 2011 och för sjunde året i rad Sveriges mest nöjda bolånekunder på privatmarknaden enligt Svenskt Kvalitetsindex 2011. Antalet kunder ökar stadigt och uppgår till 889 000.

Välkommen till oss!

 

Gå till toppen