Landstinget Västernorrland – Sollefteå sjukhus

Med Landstingets vision ”Liv och hälsa i Västernorrland” beskrivs Landstingets ambitioner inom hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling.

Landstinget Västernorrland ansvarar för att det finns bra sjukvård för alla, och att ge förutsättningar för en god hälsa för alla invånare i Västernorrland. Genom insatser för tillväxt, för utbildning, kultur och forskning bidrar Landstinget Västernorrland till att skapa ett livskraftigt län för dig att leva och verka i.
Landstinget sätter människan i centrum – som patient, som medarbetare, som medborgare och i ett regionalt utvecklingsperspektiv.

Landstinget är en organisation som ytterst styrs av de som bor i länet. Vart fjärde år är det val; då väljer du vilka politiska partier och vilka politiker som ska styra landstinget och utforma verksamheterna.

Sollefteå sjukhus
Vår vision är ”Trygg och nära vård för liv och hälsa”.

Sollefteå sjukhus har verksamhet i Kramfors och Sollefteå kommuner. Av förvaltningens cirka 800 anställda arbetar drygt 700 på Sollefteå sjukhus.
Sollefteå sjukhus är ett fullständigt akutsjukhus. Sjukhuset är välutrustat såväl vad gäller modern teknisk utrustning som duktig och engagerad personal.

Vi har specialiteter inom kirurgi, ortopedi, medicin, kvinno-, barn- och akutvård. Fristående mottagningar för ögon, öron och psykiatri, samt serviceavdelning för röntgen, kliniskt kemiskt laboratorium och blodcentral.

Sollefteå sjukhus är certifierat av WHO till Hälsofrämjande sjukhus. Vi ingår i ett globalt nätverk med över 300 sjukhus och vårdorganisationer från 35 länder. Det nationella nätverket har 28 medlemmar.

Kontakta oss
Sollefteå sjukhus
881 04 Sollefteå

Telefon: 0460- 190 00 (växel)
Fax: 0620 196 55

Gå till toppen