Landstinget Dalarna

Specialiserad Palliativ vård Avesta/Hedemora finns till för patienter med en långt framskriden sjukdom, oftast i livets slutskede, och deras anhöriga. De flesta av våra patienter har någon form av cancersjukdom men vi har också patienter med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom), hjärtsvikt och neurologiska sjukdomar m.m. Verksamheten bedrivs dygnet runt med sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast som finns i aktiv tjänst dagtid. Sjuksköterskor finns i tjänst dygnet runt. Det ger möjlighet till avancerade medicinska insatser dygnet runt. Vår strävan är att skapa trygghet så att de patienter som så önskar ska få vårdas i sin bostad så länge de själva önskar. Vården läggs upp utifrån patientens och de anhörigas behov. Vi samverkar med övriga delar av sjukvården och dessutom har vi ett nära samarbete med sjukhuskyrkan och kommunernas hemtjänst.

Vårt huvuduppdrag är att ge avancerad medicinsk vård i hemmet som alternativ till inläggning på sjukhus. Vården avser oftast vård i livets slutskede (palliativ vård). Vi som arbetar inom Palliativa teamet försöker tillgodose och utgå ifrån patientens alla behov, såväl de fysiska, psykiska och sociala som de existensiella. Våra inskrivna patienter har oftast en cancerdiagnos, men även andra sjukdomstillstånd kan förekomma. Ibland har vi även kortare behandlingsinsatser som t.ex antibiotikabehandling eller tillfällig hjälp med vätskedropp. Vi är ett multiprofessionellt team bestående av läkare, sjuksköterskor, läkarsekreterare, sjukgymnast, kurator, präst och arbetsterapeut.

Överläkartjänst Specialiserad Palliativ Vård

Arbetsuppgifter
Teamen är väletablerade och välfungerande specialiserade palliativa team som är uppbyggt av läkare, sjuksköterskor, tillgång till paramedicinsk personal, kurator, präst och sekreterare. Deltagande i det specialiserade palliativa teamets dagliga verksamhet, undervisning, handledning, utvecklingsarbete och medverkan i jourarbete.

Vi utgår från Borlänge sjukhus (Borlänge/Säter teamet) respektive Rättviks vårdcentral (Rättvik/Leksands teamet) där vi har våra lokaler.

Kvalifikationer
Läkare med intresse för specialiserad palliativ medicin i kombination med personlig lämplighet, flexibilitet och samarbetsförmåga. Erfarenhet från palliativ vård är en fördel. Körkort erfordras.

Övrigt
• Heltid. 100% med tillträde snarast.
• Landstinget Dalarna verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via rekrytering@hrgroupnordic.com! Skicka in din ansökan snarast, då rekryteringen sker löpande.

Kontakt
Tobias Olsson
08-400 281 00

Gå till toppen