Landstinget Blekinge

Landstinget i Blekinge har ca 5 000 anställda inom olika verksamheter i länet. Blekingesjukhuset bedrivs både i Karlshamn och i Karlskrona.

Landstinget är uppdelat i fem förvaltningar:

  • Blekingesjukhuset
  • Folktandvården
  • Landstingservice
  • Primärvården
  • Psykiatri och habilitering

Det finns många fördelar med ett litet landsting. Patienterna kan snabbt få god vård och service och medarbetarna erbjuds stora möjligheter till personlig utveckling. De korta och raka beslutsvägarna ger alla chansen att bidra till förbättringar.

Vår huvuduppgift är att bota skador och lindra symtom hos människor.

Vi vill medverka till att även svårt sjuka upplever livskvalitet.
Vi vill arbeta på ett sådant sätt att hela människans hälsotillstånd uppmärksammas, både det fysiska och det psykiska. Och vi vill bidra till att människor håller sig friska så länge som möjligt.

Landstinget ansvarar också för tandvård och råd och stöd åt funktionshindrade. Landstinget ger utbildning genom Blekinge läns folkhögskola och genom att stödja länets näringsliv bidrar vi till Blekinges utveckling.

Kontakta oss
Landstinget Blekinge
371 81 Karlskrona

Telefon: 0455-73 10 00 (växel, även till Blekingesjukhuset)
Fax: 0455-802 50
E-postlandstinget.blekinge@ltblekinge.se (landstingets centrala e-postbrevlåda)

Gå till toppen