Karolinska Institutet

Karolinska Institutet (förkortning KI), är ett svenskt statligt medicinskt universitet med huvudsäte i Solna.
Våra campusområden ligger i anslutning till Karolinska universitetssjukhuset, som spelar en viktig roll i många utbildningar. Även Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och S:t Eriks sjukhus är undervisningssjukhus där en stor del av KIs utbildningar äger rum.
Vid KI läser cirka 6 000 studenter längre eller kortare utbildningsprogram och kurser. Lärarna vid KI forskar ofta parallellt med sin undervisning. Det gör att studenterna får ta del av det senaste inom hela det medicinska området. Studenter, lärare och forskare skapar tillsammans en intressant och stimulerande miljö.
I flera av KIs utbildningar ingår verksamhetsförlagd utbildning, som består av klinisk praktik och utbildning på plats i vården.
Vi har också ett stort internationellt utbyte som ger studenterna möjlighet att studera utomlands en tid. En examen från KI öppnar dörrar över hela världen.

2010 fanns inom grundutbildningen 15 nybörjarprogram och 12 fortsättningsprogram, varav 9 specialistutbildningar för sjuksköterskor. På Karolinska Institutet erbjuds också ett flertal magister- och masterprogram samt fristående kurser. Många av dessa ges även på engelska. Merparten av utbildningarna leder till en yrkesexamen. Flera av utbildningarna leder även till kandidat- eller magisterexamen.

Vårt uppdrag är att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa.
I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.
Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
Karolinska Institutet grundades 1810, som ett ”Institut till danande av skickelige fältläkare”. Idag är Karolinska Institutet ett modernt medicinskt universitet och ett av de ledande i världen.
Med vår nära relation till hälso- och sjukvården, väl utbyggda infrastruktur och starka ekonomiska bas har Karolinska Institutet de bästa förutsättningar för utbildning och forskning av högsta kvalitet.

Välkommen!

Gå till toppen