Juristbyrån Swedbank

<

Alla jurister på Swedbank Juristbyrå har jur.kand. examen eller motsvarande. Detta innebär att vi är utbildade på att tolka lagar och avtal och på att lösa juridiska problem. Man kan säga att vi jobbar med att förstå vad som egentligen gäller i olika situationer, vilket du kan dra nytta av när du har några speciella undringar eller behöver hjälp.

Alla människor kan till exempel skriva ett papper. Att upprätta ett korrekt, juridiskt bindande avtal är dock en helt annan sak. Det gäller att ha tungan rätt i mun och att använda ord och fraser på ett sådant sätt att syftet inte kan misstolkas. Så att man inte drar på sig oönskade problem om något oväntat skulle inträffa i framtiden. Det kan gälla köpeavtal, samboavtal, testamenten eller bouppteckningar, bara för att ta några exempel. Allt detta – och mycket mer därtill – kan vi hjälpa dig med.

Som kund hos Swedbank Juristbyrå ska du heller aldrig behöva fundera över vad du betalar för, eller undra över varför det blev dyrare än du trodde. Vi har full förståelse för att du inte alltid är helt bevandrad i juridikens snåriga värld och hur lång tid saker och ting kan ta.

Därför ser vi det som självklart att alltid börja varje möte eller uppdrag med att noggrant gå igenom vad du vill ha hjälp med, och vad detta i så fall innebär från vår sida – inklusive en ungefärlig prislapp. Om du har frågor eller synpunkter vänder du dig i första hand till din jurist, men du kan också kontakta Swedbank Juristbyrå AB. Vi hjälper gärna till och svarar på frågor eller tar emot synpunkter från dig.

Kontakta oss
Västra Järnvägsgatan 7, 5 tr. Stockholm
Postadress:
Box 371, 101 27 Stockholm

Telefon växel: 08-545 451 00
Fax: 08-545 451 09

Välkommen till oss!

Gå till toppen