Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vår vision är ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Över en halv miljon hushåll är med i Hyresgästföreningen.

  • Vi är partipolitiskt obundna och styrs av våra medlemmar.
  • Vi förhandlar med hyresvärden om hyran och villkoren för boendet.
  • Vi svarar på våra medlemmars frågor, och ger stöd i kontakten med hyresvärden.
  • Vi arbetar med opinionsbildning och påverkar beslutsfattare för att förbättra villkoren för hyresgäster.
  • Vi hjälper våra medlemmar att påverka sitt boende på egen hand.

Hyresgästföreningen arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi skapar ett bättre boende för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi gör nytta för medlemmen. Vi fångar upp och driver engagemang.

​​Vår vision är ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.
Boendet har stor betydelse i människors vardag och liv. Boende frågan berör alla oavsett var och hur man bor. Tillgången till en bostad, inflytandet över sitt boende, en rimlig boende kostnad, bra granngemenskap och en väl fungerande boendemiljö ger ett tryggt boende.

Det är också viktigt att det finns fler hyresrätter för att underlätta rörligheten i samhället. Genom att skapa bra förutsättningar för hyresgästerna skapas nytta för samhället.

Kontakta oss
Telefon: 0771- 443 443

Välkommen!

Gå till toppen