Gubbängens Förskola

gubbangens
UTECKLAS MED OSS!
Utvecklas som medarbetare i Farstas kommunala förskolor. Farsta stadsdelsförvaltning är en bra och modern arbetsgivare med hög kvalitet i verksamheten. Våra medarbetare är delaktiga och utvecklar nya metoder och arbetssätt med invånaren i centrum.

Våra förskolor kännetecknas av kompetent och engagerad personal med ett professionellt förhållningssätt. Verksamheten utgår från barnens perspektiv och bedrivs med struktur och variation för ett lustfyllt lärande. Resurssamordnare, resurspedagoger och psykolog finns som stöd för barn och personal. Grundläggande styrdokument för verksamheten är skollagen, läroplanen för förskolan, barnkonventionen, Stockholms stads förskoleplan och språkprogrammet för Farstas kommunala förskolor.

Farsta stadsdelsområde är stadens port mot sydost och nav för idrott och hälsa. Områdets närhet till både natur och rekreation samt centrum och kommunikationer bidrar till att Farsta är ett attraktivt område att bo, arbeta och leva i. 15 minuter – det är restiden mellan Stockholms centrala delar och Farsta. Med tunnelbanelinjen som sträcker sig från norr till söder genom stadsdelsområdet, pendeltåg och bussar har du flera möjligheter att ta dig till och från ditt arbete oavsett var du bor.

Utveckling och hälsa
Som medarbetare i Farstas kommunala förskolor erbjuds du att utvecklas! Bland annat genom fortbildning med Förskolelyftet. Du uppmuntras också att gå magisterutbildningen. Utifrån förvaltningens idrotts- och hälsoprofil satsar vi på att ha hälsosamma arbetsplatser, där medarbetarna mår bra och får förutsättningar att kunna utföra ett gott arbete. Därför har vi har hälsocoacher, friskvård och olika erbjudanden för idrott och hälsa.

Kultur och teknik
Med närheten till natur och med en målmedveten satsning på kultur och teknik – vill vi skapa en verksamhet där alla trivs, inspireras och har roligt för ett lustfyllt och modernt lärande.

Farstas kommunala förskolor arbetar målmedvetet med att utveckla barnens estetiska färdigheter. Pedagogerna och kultursamordnaren går igenom föreställningar tillsammans innan de köps in och visas för barnen. På det sättet kvalitetssäkras barnkulturen i våra verksamheter.

Dagens digitala barn- och ungdomskultur påverkar barns förhållande till datorn, det är därför en självklarhet att använda den som ett naturligt inslag bland andra uttryckssätt. Bland annat investerar verksamheterna därför i moderna digitala verktyg. Förskoleverksamheten använder också IKT (Informations- och kommunikationsteknik) som ett pedagogiskt verktyg och som administrativt hjälp medel.

Vision
– Att barn, ungdomar och föräldrar möts av kompetenta chefer och personal med ett professionellt förhållningssätt, och att förskolor, fritidsgårdar, öppna förskolor och parklekar har en anpassad miljö.
– Barn och ungdomar har inflytande i verksamhetens utformning.
– Föräldrar erbjuds föräldrautbildning i olika former.

Fakta
Farsta stadsdelsområde består av stadsdelarna Fagersjö, Farsta, Farstanäset, Farsta strand, Gubbängen, Hökarängen, Larsboda, Sköndal, Svedmyra och Tallkrogen.
Invånarantalet är cirka 55 000 och beräknas stiga med cirka 4000 fram till 2018. (Källa SWECO 2013)
Stadsdelsförvaltningen har cirka 1 300 medarbetare.

Kontakt:
Besöksadress: Storforsplan 36, Farsta centrum
Postadress: Box 113, 123 22 Farsta
Telefon: 08-508 18 000
E-post: farsta@stockholm.se
Webb: stockholm.se/farsta
Twitter: twitter.com/farstasdf

Betygsätt arbetsgivaren
[Total: 0   Average: 0/5]
Gå till toppen