Göteborgs stad – Utbildningsförvaltningen

Göteborg är landets andra stad med drygt en halv miljon invånare och ligger på Sveriges västkust. Göteborg anlades på initiativ av Gustav II Adolf och fick sina stadsprivilegier 1621. Stadens symbol och vapen innehåller ett kraftfullt gyllene lejon på en sköld med silverströmmar mot en blå bakgrund.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare med 48 000 medarbetare: ingenjörer, sjuksköterskor, marknadsförare, planerare, lärare, jurister, tekniker och många fler. Under 2011 sökte vi 6 700 nya medarbetare.

Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen ansvarar för den kommunala gymnasieutbildningen, gymnasiesärskola/särvux samt även den kommunala vuxenutbildningen i egenregi. Förvaltningen ansvarar också för studie- och yrkesvägledning till alla elever i Göteborgs Stads grund- och gymnasieskolor och inom uppföljningsansvaret.

Utbildningsförvaltningen består av 14 gymnasieskolor, gymnasiesärskola och särvux, Vägledningscentrum samt en enhet för vuxenutbildning i egenregi.
Utbildningskansliet, den centrala administrationen, utför de uppdrag utbildningsnämnden beslutar om. Där arbetar idag cirka 75 personer inom avdelningarna: Ekonomi och administration, HR och kommunikation, Planering och utveckling samt IT och kvalitet. Utbildningskansliet finns på Skånegatan 20, våning 4.
Vägledningscentrum samlar studie- och yrkesvägledning inom grundskola och gymnasium under ett tak.

Totalt sett har utbildningsförvaltningens verksamheter cirka 2100 anställda. Merparten av dessa är lärare.

Kontakt
Utbildningsförvaltningen
Skånegatan 20
Box 5428
402 29 Göteborg

Telefon: 031-367 00 00
Fax: 031-367 00 49
E-post: info@educ.goteborg.se

Öppettider
Expeditionstid mån – fre 9 – 15 lunchstängt 11.30 – 12.30

Välkommen!

Gå till toppen