Gnesta Kommun

gnesta_kommun
Gnesta ligger i hjärtat av den sörmländska kulturbygden. Här finns den lilla lugna staden och den pulserande livaktiga landsbygden. Här finns naturen runt husknuten med härliga möjligheter till ett aktivt friluftsliv. Vi är 750 medarbetare som arbetar i kommunen för att ge våra medborgare den bästa servicen. Kommunen är geografiskt vidsträckt, men trots det är vi organisatoriskt en liten kommun och närhet till kollegor, chefer och politiker gör det enkelt, lätt och trevligt att samverka. Du är välkommen att bli en av oss.

iStock_000021306448Small

Barn & utbildning
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriv lagstadgad verksamhet i form av förskola, grundskola, grundsärskola och elevhälsa på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden.
Vår ledsstjärna är:
Gnesta förskolor och skolor lägger grunden för ett livslångt lärande och ett bra vuxenliv.

I kommunen finns
⦁ Sex kommunala grundskolor och en fristående Waldorfskola
⦁ 11 kommunala förskolor och 3 fristående förskolor
⦁ Vuxenutbildning
⦁ Grundsärskola
⦁ Elevhälsoteam
⦁ Kulturskola
⦁ Fritidsgården Chill

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar efter tre prioriterade utvecklingsområden till stöd för att uppnå de kommunala och politiska målen.
⦁ Ännu högre måluppfyllelse
⦁ Struktur för organisation och ledarskap
⦁ Innovativt lärande och social och ekologisk hållbarhet

Medarbetares arbetsmiljö i fokus
Studier visar att när pedagoger mår bra i sitt arbete ger det positiva effekter för elevers måluppfyllelse.
En partsammansatt arbetsgrupp i kommunen har sett över lärares arbetstider med syfte att skapa tydlighet. En skola har fungerat som försöksskola och arbetssättet har bidragit till bättre arbetsmiljö. Under våren kommer arbetssättet med arbetstid införas på alla kommunens skolor.
Under våren har fack och arbetsgivare påbörjat en kartläggning av arbetsuppgifter och arbetsbelastning i förskolor och skolor för att se övermöjligheter att minska administrationen för pedagoger.

Kompetensutveckling
Vi är måna om att personalen känner ansvar och delaktighet för utvecklingen i den egna verksamheten och har god insyn i beslutsprocessen.
Utifrån målen för verksamheterna är en plan för strategisk kompetensförsörjning på väg att ta form. Verksamhetsutveckling och kompetensutveckling ska utgå från omvärldsanalys och uppföljning av måluppfyllelsen i den egna verksamheten. Kompetensutvecklingsinsatser sker både i form av intern lärande och med hjälp av externa föreläsare. De gemensamma insatserna ligger i linje med de prioriterade utvecklingsområdena. Vi anlitar många professionella föreläsare, men lär också av varandra. Under kommande läsår kommer innovativt lärande och social hållbarhet särskilt ligga i fokus.

Satsningar inom It & media
Representanter från alla förskolor och skolor träffas regelbundet för att utveckla arbetet med it och media för att stimulera till ökad måluppfyllelse. Kommunen har satsat på teknisk utrustning i förskolor och skolor men gör nu ett omtag som innebär uppföljning av genomförda insatser och beslut om framtida mål och inriktning.
Våren 2015 har ca 150 medarbetare från förskola, grundskola inom barn- och utbildningsförvaltning lärplattor. Medarbetarna träffas regelbundet och delar erfarenheter.

Jämställdhet i förskola och skola
Inom Gnesta Barn- och utbildningsförvaltning har ett aktivt jämställdhetsarbete pågått under flera år. Mer information om vårt jämställdhetsarbete hittar du här: (Länk till ”Jämställdhet i förskola och skola”)

Vi är ständigt i behov av nya medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss!
Mer information om våra lediga tjänster hittar du på: www.gnesta.se/ledigajobb

iStock_000041000774Small

 

Betygsätt arbetsgivaren
[Totalt:0    Snitt:0/5]
Gå till toppen