Evry

EVRY är ett av de ledande IT-företagen i Norden. Vi gör information levande med hjälp av idéer, teknik och smarta lösningar. På så sätt skapar vi affärsnytta för våra kunder och värde för hela samhället. Vi kombinerar en lång branscherfarenhet, ett flexibelt förhållningssätt och internationell kapacitet med en stark lokal närvaro. För små- och medelstora företag har vi etablerat EVRY One, vårt helhetserbjudande där vi fokuserar på lösningar för att möta de utmaningar dessa företag har. Vi kommer från den största IT-fusionen någonsin i Norden EVRY är baserat på fusionen av Norges två största IT-bolag, EDB och ErgoGroup. Sammanslagningen är den största IT-fusionen i Norden någonsin. I motsats till andra stora IT-leverantörer i Norden bygger EVRY på ett starkt norskt ägarskap med långa traditioner som säkerställer en lokal förankring.  EVRY är börsnoterat på Oslobörsen med Posten Norge och Telenor som största ägare. Som ett av Nordens största IT-bolag har EVRY omfattande leveranser till nordiskt näringsliv, finanssektorn och offentlig verksamhet inom både stat, kommun och hälso-sektorn. EVRY står bakom en mångd innovationer som har förändrat och förenklat människors sätt att använda tjänster i samhället på. För små- och medelstora företag har vi etablerat EVRY One, vårt helhetserbjudande där vi fokuserar på lösningar för att möta de utmaningar dessa företag har i sin dagliga verksamhet. Varför EVRY? Namnet är skapat för att underbygga bolagets strategi för nordisk tillväxt och en internationell satsning inom utvalda områden. Namnet EVRY bär med sig att verksamheten är väl förankrad både i Norge, Sverige och övriga Norden, både på ägarsidan och leverantörssidan. EVRY representerar något helt nytt och framtidsinriktat inom IT-branschen! Välkommen!
Gå till toppen