Ernst & Young

Ernst & Young är ett ledande globalt revisionsföretag som erbjuder finansiella tjänster präglade av integritet, kvalitet och professionalism.
Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential. Ernst & Young AB ingår i det globala Ernst & Young-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.

Ernst & Young är en ledande global aktör inom:

Med engagemang och högt ställda krav på kvalitet levererar vi tjänster till såväl stora, globala företag som mindre, entreprenörsdrivna företag. Vi tror att goda idéer föds när medarbetare med olika bakgrund och skilda utgångspunkter möts och arbetar tillsammans.
Våra 152 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet.

Ernst & Young ska vara det revisionsföretag som bidrar mest till medarbetares och kunders framgång genom att skapa värde och förtroende.
Vi erbjuder våra tjänster till publika och globala företag samt ägarledda företag i Sverige. Viktiga kunder är även kommuner, landsting, myndigheter och icke vinstdrivna verksamheter.

Våra värderingar är:

  • Vi står för integritet, respekt och laganda.
  • Vi är engagerade, vågar ta ledningen och visa vägen framåt.
  • Vi bygger relationer på professionell grund.

Vårt mål är att leverera tjänster som utgår från våra kunders branschspecifika risker och möjligheter. Med djup kompetens inom 13 olika branscher hjälper vi våra kunder att ligga steget före sina konkurrenter.

Välkommen!

 

Gå till toppen