Mittuniversitetet

Mitthögskolan blev den 1 januari 2005 det yngsta universitetet i Sverige. Ett ungt universitet har frihet att förändra och se nya öppningar och möjligheter utan att vara bunden av traditionen. Ett ungt universitet kan bidra till att förnya den akademiska verksamheten.

Vår forskning
Forskningen vid institutionen för samhällsvetenskap ingår i fyra av Mittuniversitetets forskningsprofiler:

  •  Kulturarv, demokrati och företagande
  • Välfärdssamhällets utmaningar
  • Turism, idrott och upplevelseteknologi
  • Digitala samhällen

Forskning bedrivs inom institutionens samtliga huvudämnen. Våra kvalificerade professorer och docenter fungerar även som forskningsledare inom ett stort antal projekt samt i nätverkssamarbeten internt och externt i både nationella och internationella forskningsprojekt. Den nära kontakten mellan institutionens ämnen upprätthålls bland annat genom gemensamma forskningsprojekt och högre seminarier.

Mitthögskolan blev Mittuniversitetet den 1 januari 2005 och då startade vi forskarutbildning i egen regi. Vi har dock redan tidigare utvecklat och hållt forskarutbildningskurser i samverkan med andra universitet. För mer information om institutionens forskning se respektive ämnes egen forskningssida. Läs också om våra forskningssamarbeten med andra organisationer och företag.

Ledningsorganisation
Institutionen leds av prefekt, med proprefekt som ställföreträdande chef. Vid institutionen finns även en institutionsstyrelse samt ledningsgrupp och samverkansgrupp.
Institutionsstyrelsen har företrädesvis till uppgift att fatta beslut om långsiktiga strategiska frågor avseende institutionens verksamhet.

Institutionens ledningsgrupp består av prefekt, proprefekt och föreståndare för respektive ämnesavdelningar. I gruppens ansvarsområde ingår bland annat; samordningsfrågor, budget och uppföljningar, prognoser, personalfrågor med mera.

Lokal samverkansgrupp består av prefekt och fackligt utsedda representanter för personalen, likabehandlingsombud och miljöombud. Exempel på frågor som behandlas; institutionsstyrelsens ärenden, bemanningsplaner, kompetensutveckling för personal, arbetsmiljö, jämställdhet och organisatoriska förändringar.

Ämnesavdelningar och institutionskansli
Arbetet inom institutionen organiseras inom ämnesavdelningarna och ett institutionskansli.

SHV Internationellt
SHV har flera samarbetsavtal med olika universitet runt om i världen. Det betyder att du som student eller lärare har möjligheten att studera eller undervisa utomlands.
Dessa avtal innehåller ofta både student- och lärarutbyte, vilket innebär att institutionens studenter har möjlighet att förlägga delar av sin utbildning till ett av våra partneruniversitet, liksom våra lärare har möjlighet att prova på att undervisa i ett främmande land.

Vi tar också emot utbytesstudenter från våra partneruniversitet som vill komma till Mittuniversitetet för att studera, samt lärare som vill besöka institutionen och hålla gästföreläsningar. Varje år ges studenter från institutionen möjligheten att studera en eller två terminer utomlands. Institutionen tar även emot runt 50 utbytesstudenter från olika delar av världen varje år.

Det finns också möjlighet för institutionens personal att för en kortare period besöka våra partneruniversitet. Detta kan ske via så kallade kontaktbesök eller lärarutbyten.

Välkommen!

Betygsätt arbetsgivaren
[Total: 0   Average: 0/5]
Gå till toppen