COWI

COWI AB är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag och finns med över 800 anställda representerade på 15 kontor i Sverige.

Vi tillhandahåller kvalificerade ingenjörstjänster till privata och offentliga aktörer inom industri och infrastruktur samt byggnad och fastighet både inom och utom landets gränser.

COWI hanterar såväl stora som mindre projekt och driver förstudier, genomför detaljprojektering och hanterar totalåtaganden. I begreppet totalåtagande lägger vi bl.a. vårt sätt att bemanna uppdrag. Vi skräddarsyr projektteamen med de kompetenser från koncernen som krävs för ett framgångsrikt projekt.
Projektteam skräddarsys med de kompetenser från såväl COWI som från övriga bolag inom koncernen som krävs för ett framgångsrikt projekt. Gemensamt är drivkraften att alltid, oavsett projektets storlek eller geografiska placering, fungera som kundens naturliga samarbetspartner.

COWI AB ingår tillsammans med dotterbolaget AEC AB i danska COWI-koncernen. COWI AB är certifierad inom kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (OHSAS 18001).

Som ett av Sveriges ledande teknikkonsultbolag har COWI spelat en aktiv roll i samhällsutvecklingen i mer än 60 år.
COWIs uppdragsgivare finns både inom och utom landets gränser. I allt vi gör strävar vi efter långsiktighet, hög kvalitet, miljöansvar, långvariga relationer och affärsuppgörelser med god lönsamhet för båda parter.

COWI har en lång och gedigen erfarenhet av miljö-, risk- och säkerhetsfrågor. Vi har en aktiv del inom planering, infrastruktur, industri och energi med hållbarhet i fokus. Vårt engagemang sträcker sig från tidig lokalisering till kontroll under byggande och drift.

Tillsammans med våra uppdragsgivare arbetar vi för bättre metoder och processer för att optimera energi- och resursanvändningen. Vi arbetar även med att utveckla infrastrukturen samt att begränsa och hantera risker och miljöpåverkan inom de flesta verksamheter. I våra utvecklingsprojekt som drivs i samarbete med universitet och näringsliv arbetar vi bland annat med metodikutveckling inom arbetsmiljö, förorenade områden och produktion av biobaserade drivmedel.

Välkommen!

Gå till toppen