Baker Tilly Sverige

Baker Tilly Sverige AB är en oberoende medlem av Baker Tilly International. Bolaget ägs gemensamt av de byråer som ingår i Baker Tilly Sverige och är medlemsbyråernas gemensamma kanal för att driva den övergripande utvecklingen av nätverket och verksamheten på nationell basis.

I Sverige hittar ni oss från Luleå i norr till Trelleborg i söder. Vi expanderar kontinuerligt och kombinerar därigenom lokalt starka firmor med ett nationellt starkt nätverk.

De byråer som väljer och erbjuds att ansluta sig till Baker Tilly har många saker gemensamt. De står för entreprenörskap och kompetens och har en önskan att växa och utvecklas i positiv samverkan. Genom Baker Tilly bygger vi tillsammans en kunskapsplattform, ett starkt varumärke och kostnadseffektiva lösningar.

Vårt uttalade mål är att vi ska vara det mest framgångsrika nätverket för oberoende redovisnings- och revisionsfirmor. För att uppnå det målet är samarbete och utbyte två viktiga nycklar. Vi samarbetar t ex kring utbildningar och marknadsaktiviteter, har forum för erfarenhetsutbyte, medverkar i interna och externa expertpaneler och har en struktur för kvalitetskontroll genom våra kvalitetsnämnder för redovisning och revision. Allt kommer våra kunder till godo.

Styrelsen för Baker Tilly är sammansatt för att representera de olika geografiska marknaderna i Sverige och våra delägare sammanträder också kvartalsvis för att utbyta erfarenheter och diskutera viktiga frågor för nätverket och vår fortsatta utveckling.

Vi ser det som en utmaning i vår vardag att utveckla oss själva och se till att ni får nytta av det i er verksamhet. Vi har en enkel målsättning och jordnära värderingar. Vi krånglar inte till saker i onödan och säger vad vi menar. På så vis tror vi att det blir enklare att leva upp till både våra egna och våra kunders förväntningar.

Välkommen!

Gå till toppen