Aspnäs för- och grundskolor

aspnässkolan

Om Aspnäs för- och grundskolor

Aspnässkolan är Järfällas äldsta skola med nytt tänkande. Skolan har två förskoleklasser samt årskurserna 1 till 5. Det är ca 230 elever på skolan. På eftermiddagarna finns det fritidsverksamhet för barn i åldrarna 6 till 9 år. På skolan finns även en fritidsklubb för våra äldsta elever i årskurs 4 till 5.

Vi är en liten skola med stora ambitioner. Vi jobbar med trygghet och goda kunskaper genom ett lustfyllt lärande. Vi arbetar med olika metoder bl.a. ”Vägen till språket genom ”Bornholmsmodellen”.

På Aspnässkolan jobbar vi med ett språkutvecklande arbetssätt. Vi arbetar med laborativ matematik för att ge eleverna en god taluppfattning. Vi har idrott och hälsa samt en utrustad idrottshall. Musik och rörelse är en av våra återkommande aktiviteter. Vi har utbildade ambitiösa lärare och fritidspedagoger som har barnen i fokus.

Aspnässkolan
Kompetensutveckling

Satsningar inom kompetensutveckling görs på alla nivåer. Barnskötare kan läsa vidare till förskollärare. Interna utbildningssatsningar görs för chefer och för medarbetare. För skolledare ordnas fortbildning och möten med forskare, för att stimulera till nya tankesätt och metoder. Järfälla var också tidigt ute med lärarlyftet.

Satsning ger resultat
Resultaten av de senaste årens satsningar har börjat synas — genom högre måluppfyllelse för eleverna, bättre ekonomi, sjunkande sjukfrånvaro och hög trivsel på arbetsplatserna. Det är vi väldigt glada och stolta över!

Läs gärna mer om oss på vår hemsida.

Sök tjänst hos oss: Ansök här

Gå till toppen