åf

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system.

ÅF har idag cirka 4 500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.
Omsättningen år 2010 uppgick till ca 4,8 miljarder SEK.

ÅF kombinerar avancerat ingenjörskunnande, förnyelse och modernaste teknik med mångårig tradition och förankring i svensk industri. Få teknikkonsulter har idag samma bredd och resurser.

Genom vår breda kunskap får vi förmånen att vara en resurs i en rad framtidsinriktade uppdrag inom de mest skiftande områden för både stora och små företag. Det kan vara allt från utveckling av mobiltelefoni till projektering av kompletta energianläggningar.

Vi fokuserar på energi och miljö, infrastruktur och industri. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och kunder finns i hela världen.
Det som gör oss unika är våra medarbetare och branschens största erfarenhetsbank.
Vi brukar sammanfatta det med:
ÅF – Innovation by experience

ÅF är organiserat i fyra divisioner – Energy, Industry, Infrastructure och Technology. Divisionerna är indelade med utgångspunkt från kunderna och den egna kompetensen.

Våra divisioner

  • Division Energy erbjuder tekniska och finansiella konsulttjänster inom energisektorn. Kompetensen är världsledande inom kärnkraft.
  • Division Industry har en ledande position inom processteknik, energieffektivisering, miljöteknik, industriell IT, automation, elkraft samt mekanisk engineering.
  • Division Infrastructure har en ledande position inom konsulttjänster för utveckling av infrastrukturen i Skandinavien inom områden som Installation, Ljud & Vibrationer och Samhällsbyggnad.
  • Division Technology tillhandahåller lösningar och konsulttjänster inom områden som Kommunikation och Försvar och Produkt utveckling.

Välkommen!

Gå till toppen