Huddinge kommun

Din kunskap gör skillnad
Huddinge är en modern kunskapskommun söder om Stockholm som expanderar. Med nästan 100 000 invånare är Huddinge den näst största kommunen i Stockholms län. Huddinge kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare! Vi erbjuder regelbundet våra medarbetare möjligheter till kompetensutveckling och delaktighet.

Är du en förskolelärare som vill göra skillnad?

Förskolan i Huddinge – En arbetsplats med mångfald och jämnställdhet
Vi rustar för livet! Detta är verksamhetsidén för Huddinges barn. Och utbildningsverksamhet. Vi vill rusta våra barn med det som var och en av dem behöver för sin utveckling och sitt lärande. De tre värdeorden kunskap, trygghet och handlingskraft är ledstjärnor för förskolan och skolan i Huddinge. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska förbereda barnen för ett liv i ett allt mer internationaliserat samhälle. För detta behövs både manliga och kvinnliga förebilder. I Huddinges förskoleverksamhet finns nätverket ”Män i förskolan” i syfte att stötta och behålla de män som finns i den pedagogiska verksamheten.

Attraktiv arbetsgivare
I Huddinge kommun ställer vi höga krav på våra medarbetares engagemang och kompetens. Du är avgörande för verksamhetens resultat och kvalitet. Därför söker vi dig som har ett stort engagemang och som vill lite mer. I Huddinge kommun gör din kunskap skillnad.

Läs mer om oss här

Gå till toppen